METODA MEDYTACJI 


 AMOR  to po łacinie – MIŁOŚĆ. 
Słowo to tworzy pierwsze litery kolejnych etapów medytacji:

A– Adoracja – Postawienie się w Bożej obecności i uwielbienie Najwyższego.

M – Medytacja – Duchowe pochylenie nad tekstem z Biblii lub jakiegoś świętego 

O – Oracja – Modlitwa do Boga w kontekście przeczytanego słowa.

R – Rezolucja – (wnioski) – praktyczne postanowienia do wykonania w życiu, będące konsekwencją spotkania z Bogiem na modlitwie.