Budowanie wspólnoty Małych Przyjaciół św.Franciszka

Święty Franciszek, kiedy się nawrócił do Boga, żył samotnie i układał sobie - tak jak chciał - dzień po dniu. Kiedy jednak, dołączyli do niego nawróceni jego towarzysze, musiał dla nich wytworzyć pewną organizację sposobu życia. Powód? Nie wszyscy umieli postępować jak On! Różne ich charaktery, „zachcianki i smaki” były przeszkodą do zachowywania wspólnego działania. Dopiero pomocna organizacja – czyli umówiony dla wszystkich sposób bycia i działania pozwoliła na właściwe funkcjonowanie nowej wspólnoty.REWELACYJNA JEST DLA DZIECI DROGA FRANCISZKAŃSKA! Uczy bowiem jak być dzieckiem pełnym dobroci, pokoju i braterstwa, uczy świętości na co dzień. św. Franciszek , choć miał 25 lat, 35 lat, czy 40 lat, odkąd poznał Boga Prawdziwego , zaczął zachowywać w sobie dziecięctwo Boże, czyli niewinność życia.Zastanówcie się dzieci i zrozumcie dokładnie kolejne słowa, dotyczące udziału dzieci we wspólnocie ”. Co oznacza ten zwrot ?... Co to znaczy: coś uswiadamiać sobie?...Pewnego dnia Franciszek idąc ze swoimi braćmi wziął dwa patyki i naśladował grę na skrzypcach. Drugiemu dał dwa kamienie, aby naśladował kastaniety, trzeciemu dał kawałek trawy, aby udawał trąbkę... Dlaczego tak zrobił?... Czemu to miało służyć?... Czy tylko zabawie?... Zwrot: ”... i by w niej (we wspólnocie) uświadamiały sobie, ...” tłumaczy wszystko! PRZEZ OBECNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE POZNAJESZ – CZYLI UŚWIADAMIASZ SOBIE – ŻE JESTEŚ DLA INNYCH I INNI SĄ DLA CIEBIE!!!


Otwórz swój umysł" na budowanie wspólnoty razem z Jezusem św.Franciszkiem i z innymi dziećmi "OTWIERAĆ SWÓJ UMYSŁ"- znaczy chcieć poznać, a potem doświadczyć! Zauważcie, że ludzie, obserwując św.Franciszka, "otwierali swój umysł" na jego sposób życia. Poznając, że jest dobry, zaczęli go naśladować i tworzyli jakby rodzinę - czyli WSPÓLNOTĘ! "

Pamiętjacie drogie dzieci "że jesteście ..'' członkami Ludu Bożego"

Co to znaczy "żywy członek Ludu Bożego"? Święty Franciszek mawiał: "...i jesteśmy matkami, gdy nosimy Go (Pana Jezusa) w swoim sercu i rodzimy Go przez dobre i święte uczynki... ." Matka dając życie, sama musi być żywa! Kiedyś, wieśniak, prowadzący św. Franciszka na górę Verna, nie chciał iść dalej, bo brakowało mu wody do picia. Święty, po modlitwie wykopał źródełko i ta woda ożywiła wieśniaka. Stał się znów chętny! Tak więc, Pomyślmy, co to znaczy, "że dzieci są... członkami Ludu Bożego". Przez Chrzest św. każdy z nas został włączony do wspólnoty Kościoła, nazwanej Ludem Bożym. Składa ona się różnych członków – na podobieństwo puzli. I jak każda część puzli jest potrzebna, aby ułożyć cały obraz, tak każdy człowiek ochrzczony jest potrzebny, aby tworzyć wspólnotę Kościoła. I jak każdy element puzli zawiera w sobie część całego obrazu, tak poszczególni członkowie Ludu Bożego posiadają w sobie określone zadania dla wypełnienia zbawczego planu Bożego w Kościele. Tak więc być członkiem Ludu Bożego to znaczy mieć swoje miejsce i udział we wspólnocie. Tak więc jasną rzeczą jest, że RF dlatego maja do wykonania rycerskie zadania, bo one jak puzle wypełniają brakujące częsci zadań apostolskich

w kościele i realizują plan zbawiania świata.

Dzieci są również aktywnymi członkami Ludu Bożego" wskazuje to Małym Przyjaciołom św.Franciszka konkretne zadanie Kiedy telefonioczna karta SIM nie jest aktywna, to telefon jest nieużyteczny! A Franciszkowe słowo: "...niech starają się przykładać gorliwie do jakiejś dobrej pracy..." czy nie jest dla was widomym znakiem franciszkańskiej aktywności? Coraz częściej się słyszy niedorzeczną wymówkę: "odpisuję od kolegi, bo inni tak robią".A więc? Jeden patrzy na drugiego, jak postępuje! Jaki to wniosek dla Ciebie – Mały Przyjacielu św.Franciszka. Zapamiętaj słowa dla siebie na ile ja będę aktywny dla PF, na tyle będą aktywni dla PF ci, którzy na mnie bedą patrzeć.Święty Franciszek, kiedy się nawrócił do Boga, żył samotnie i układał sobie - tak jak chciał - dzień po dniu. Kiedy jednak, dołączyli do niego nawróceni jego towarzysze, musiał dla nich wytworzyć pewną organizację sposobu życia. Powód? Nie wszyscy umieli postępować jak On! Różne ich charaktery, „zachcianki i smaki” były przeszkodą do zachowywania wspólnego działania. Dopiero pomocna organizacja – czyli umówiony dla wszystkich sposób bycia i działania pozwoliła na właściwe funkcjonowanie nowej wspólnoty.


O.Sylwester

Prawa autorskie zastrzeżone