Amico di San Francesco

 Aktualności

 

Alwernia

Lectio Divina Medytacje ze św.Franciszkiem

Medytacja – Rozmyślanie

Dziewięć błogosławieństw według  Ewangelii św.Mateusza  i ze św.Franciszkiem

Błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni, którzy się smucą

Błogosławieni cisi

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni czystego serca

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was

Ewangelia według św.Mateusza 26,26-28

 

Modlitwy św.Franciszka i inne teksty

 http://brewiarz.pl

OFICJUM DWUNASTU OJCZE NASZ

 

San Damiano

Franciszek i Klara – Konferencje

Ojcze Nasz według św.Franciszka

Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe

Franciszek i jego Przyjaciele

Jak święty Franciszek odpowiadać uczył brata Leona

Porcjunkula

Ewangelizacja

Sen  papieża Innocentego III     

Przepowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju i nawrócenie pierwszych sześciu Braci

Amico Sante Francesco

Młodzieżowy Franc Club

Asyski Ogród

   Sentencje

Galeria