Amico di San Francesco

AKTUALNOŚCI

                  

             

 

 

 

    Franciszkański -Patron dnia

                                                  Maryja ze św.Józefem

                                        

 

                

 

 

 

                      Alwernia

Lectio Divina- Medytacje ze św.Franciszkiem

Medytacja – Rozmyślanie

SKARBNICA BOŻA

”Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce,,
Ps.119,105

 Dziewięć błogosławieństw według  Ewangelii św.Mateusza  i ze św.Franciszkiem

 
 

Błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni, którzy się smucą

Błogosławieni cisi

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni czystego serca

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was

Słowa Jezusa na krzyżu

 

              Modlitwy św.Franciszka i inne teksty

 http://brewiarz.pl

OFICJUM DWUNASTU OJCZE NASZ

Siedem  Radości Maryi  

Droga Krzyżowa ze św.Józefem …

Modlitwa przez wstawiennictwo św Franciszka

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Rozważania różańcowe ze św.Franciszkiem

„Kochajcie Madonnę i czyńcie wszystko, by Ją kochano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze, jak tylko możecie”.  św. Pio   

Rozważania różańcowe- Tajemnice Chwalebne

Rozważania różańcowe tajemnice Światła

Rozważania różańcowe tajemnice Bolesne

 

San Damiano

Franciszek i Klara – Konferencje

 List do wiernych,  św.Franciszka

Ojcze Nasz według św.Franciszka

Przebaczenie

Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe

Franciszek dziś

Modlitwa to spotkanie Miłości

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcjunkula

 Z MARYJĄ   W CODZIENNOŚCI

 

Maria Regina mundi
Maria Mater Ecclesie
Tibi assumus
Tui memores
Vigilamus!Vigilamus

Matka Boża Bolesna

Wniebowzięcie N.M.P

Historia Porcjunkuli

Porcjunkula

 

Piekarska Lekarka Chorych  

Historia Koronki Franciszkańskiej 

Padre Pio z Maryją     

    Jak bratu Piotrowi zjawiła się Matka Chrystusa

O powidłach z Maryją

Amico Sante FrancescoFranciszek i jego Przyjaciele

św.Klara

Król Ludwik IX – Patron F.Z.Ś

Tercjarze św. Elzear i bł. Delfina para małżeńska

Promieniowanie św.Padre Pio

Bł.Honorat Koźmiński

Błogosławiona Maria Aniela Astorh dziewica

św.Józef i br.Franciszkanie

Święty Pacyfik – Patron Niewidomych i głuchych

bł. Władysław z Gielniowa

Święci Archaniołowie

 


Ewangelizacja

Duch św. i św.Antoni

Sen  papieża Innocentego III     

Przepowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju i nawrócenie pierwszych sześciu Braci

Jak święty Franciszek odpowiadać uczył brata Leona

 

Asyski Ogród

 św.Franciszek – Hymn

Porcjunkula w Polsce

  św. Weronika Giuliani – Odnaleziona miłość 

Sentencje

                                 Galeria

Polska Porcjunkula – Wieliczka

Foto  A.G.